Skip to main content

Rørleggertjenester

Vi tilbyr rørleggertjenester til boliger, boligblokker, feltutbygging, næringsbygg og offentlige bygg.

Rørleggertjenester som entreprenører – både store og små boligprosjekter, næringsbygg og offentlige bygg.
Vi kjenner regionen vår godt, og har gjennom årene også opparbeidet oss et godt omdømme.

Vi tilbyr fleksible løsninger som ivaretar rammekrav, og oppfyller krav om fornybar energi.

Vi utfører også mindre VA-jobber.

Ta kontakt for et tilbud i dag!