Skip to main content

Sanering og riving

Riving og sanering av tomter, bygg, anlegg og konstruksjoner.
Vi sitter med kompetanse, erfaring, ressurser og tillatelser til å håndtere alle slike oppdrag – fra store til små.

Nesten alle bygg og konstruksjoner inneholder farlig avfall i større eller mindre grad, som må saneres før resten av bygget rives. Farlig avfall inneholder miljøgifter som kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. Forsvarlig behandling av farlig avfall er viktig for å hindre spredning av miljøgifter, og det krever kompetanse

Ta kontakt for et tilbud i dag!