Skip to main content

Vann og avløp

Vi utfører all type graving av grøfter for vann, overvann eller spillvann.
Herunder legging av rør og setting av kummer og sandfang i «alle» dimensjoner.
Vi gjør komplette anlegg eller fornying av dårlige strekk alt etter ønske og behov.
Vi erfaring fra en rekke utfordrende typer VA-anlegg.

Ta kontakt for et tilbud i dag!